Lekce angličtiny s Rýdlem

Articles

cvičení úrovně pre-intermediate (mírně pokročilá) na zapsání správných členů (a, an, the, -)

Articles

cvičení úrovně intermediate (středně pokročilá) na volbu správných členů (a, an, the, -)

Articles: Place Names

cvičení úrovně upper-intermediate (vyšší středně pokročilá) na volbu správných členů (the, -) u zeměpisných názvů

First Conditional

cvičení úrovně pre-intermediate (mírně pokročilá) na tvoření podmínkových souvětí prvního typu

Future Simple (going to)

cvičení úrovně elementary (pokročilý začátečník) na tvorbu kladných, záporných a tázacích vět v budoucím prostém čase (going to)

Modal Verbs of Probability of Past Actions and Situations

cvičení úrovně intermediate (středně pokročilá) na zapsání vhodných modálních sloves pro vyjádření pravděpodobnosti minulých dějů a stavů

Modal Verbs of Probability of Present and Future Actions and Situations

cvičení úrovně pre-intermediate (mírně pokročilá) na zapsání vhodných modálních sloves pro vyjádření pravděpodobnosti přítomných a budoucích dějů a stavů

Past Simple

cvičení úrovně elementary (pokročilý začátečník) na převádění vět v přítomném prostém čase na věty v minulém prostém čase

Past Simple x Present Perfect Simple

cvičení úrovně pre-intermediate (mírně pokročilá) na tvoření a užití minulého prostého času a předpřítomného prostého času

Personal Subject and Object Pronouns, Possessive Adjectives

cvičení úrovně elementary (pokročilý začátečník) na volbu správných tvarů osobních zájmen podmětných a předmětných a přivlastňovacích zájmen nesamostatných

Personal Subject and Object Pronouns, Possessive Adjectives

cvičení úrovně elementary (pokročilý začátečník) na doplnění vhodných osobních zájmen podmětných a předmětných a přivlastňovacích zájmen nesamostatných

Personal Subject and Object Pronouns, Possessive Adjectives

cvičení úrovně elementary (pokročilý začátečník) na doplnění vhodných osobních zájmen podmětných a předmětných a přivlastňovacích zájmen nesamostatných

Phrasal Verbs: get on x get off x get in x get out of

cvičení úrovně intermediate (středně pokročilá) na zapsání vhodných frázových sloves tak, aby jejich předměty byly na správných místech

Phrasal Verbs: look for x look forward to

cvičení úrovně intermediate (středně pokročilá) na výběr vhodných frázových sloves a jejich správných tvarů

Phrasal Verbs: pick up x turn down

cvičení úrovně intermediate (středně pokročilá) na zapsání vhodných frázových sloves tak, aby jejich předměty byly na správných místech

Phrasal Verbs: put on x take off

cvičení úrovně intermediate (středně pokročilá) na zapsání vhodných frázových sloves tak, aby jejich předměty byly na správných místech

Phrasal Verbs: turn up x turn out

cvičení úrovně intermediate (středně pokročilá) na zapsání vhodných frázových sloves ve správných tvarech

Plurals

cvičení úrovně beginner (úplný začátečník) na tvorbu pravidelných a nepravidelných množných čísel podstatných jmen

Possessive Adjectives

cvičení úrovně elementary (pokročilý začátečník) na volbu správného přivlastňovacího zájmena nesamostatného (my, your, his, her, its, our, your, their)

Prepositions of Time

cvičení úrovně elementary (pokročilý začátečník) na volbu správných předložek času (at, in, on, from, to)

Present Continuous

cvičení úrovně elementary (pokročilý začátečník) na tvorbu kladných, záporných a tázacích vět v přítomném průběhovém čase

Present Simple

cvičení úrovně beginner (úplný začátečník) na tvorbu kladných, záporných a tázacích vět v přítomném prostém čase

Present Simple x Present Continuous

cvičení úrovně intermediate (středně pokročilá) na tvoření a užívání uvedených přítomných časů

Question Tags

cvičení úrovně intermediate (středně pokročilá) na tvoření tázacích dovětků

Second Conditional

cvičení úrovně pre-intermediate (mírně pokročilá) na tvoření podmínkových souvětí druhého typu

Third Conditional

cvičení úrovně intermediate (středně pokročilá) na tvoření podmínkových souvětí třetího typu

Used to do, be used to, get used to

cvičení úrovně upper-intermediate (vyšší středně pokročilá) na tvoření a užívání výrazů souvisejících se zvyky

Used to do, be used to, get used to

cvičení úrovně upper-intermediate (vyšší středně pokročilá) na tvoření a užívání výrazů souvisejících se zvyky