Lekce angličtiny s Rýdlem

Crazy Anagrams - Fruits

řešení přesmyček ze slovní zásoby tématu Ovoce

Crazy Anagrams - Vegetables

řešení přesmyček ze slovní zásoby tématu Zelenina

Drag Racing - Present Simple, Personal Subject and Object Pronouns, Possessive Adjectives, Time

vyhraj tři závody dragsterů v autech, která si koupíš, a procvič si přítomný prostý čas, osobní a přivlastňovací zájmena a hodiny

Hangman - Clothes

hra Oběšenec s výrazy ze slovní zásoby tématu Oblečení

Hangman - Hotel

hra Oběšenec s výrazy ze slovní zásoby tématu Hotel

Nepravidelná slovesa

klikačka na testování znalosti (a učení se) nepravidelných sloves