Lekce angličtiny s Rýdlem
Přivlastňovací zájmena nesamostatná (pokročilí začátečníci)

1) Tohle je moje knížka. - This is ____ book.
 I
 me
 his
 my

2) Tony je její přítel. - Tony is ____ boyfriend.
 she
 her
 his
 our

3) Podej mi moje kalhoty, prosím. - Pass me ____ trousers, please.
 his
 I
 my
 you

4) Kde jsou její peníze? - Where is ____ money?
 her
 she
 hers
 their

5) Jak otevřu váš dům? - How will I open ____ house?
 you
 yours
 your
 my

6) Jason si vzal jejich oblečení. - Jason took ____ clothes.
 my
 their
 they
 theirs

7) Znám tvého dědu. - I know ____ grandfather.
 your
 his
 him
 their

8) Tam je ten pes. Ale tamto není jeho miska. - The dog is there. But that isn't ____ bowl.
 his
 him
 it
 its

9) Kde jsou moje klíče? - Where are ____ keys?
 me
 my
 mine
 our

10) Ukažte mi vaše pasy, prosím. - Show me ____ passports, please.
 your
 yours
 my
 mine

11) Tohle je její počítač. - This is ____ computer.
 her
 hers
 his
 him

12) Neznám jejich právníka. - I don't know ____ lawyer.
 your
 you
 yours
 their

13) To není její sestra. - It's not ____ sister.
 him
 hers
 her
 theirs

14) Je tohle vaše auto, pane? - Is this ____ car, sir?
 your
 my
 yours
 mine

15) Jejich děti jsou chytré. - ____ children are clever.
 Our
 Your
 His
 Their

16) Kde je jeho košile? - Where is ____ shirt?
 him
 her
 his
 their