Lekce angličtiny s Rýdlem
Osobní zájmena podmětná a předmětná a přivlastňovací zájmena nesamostatná (pokročilí začátečníci)

1) Můj kamarád Joe ho nezná. - ____ friend Joe doesn't know ____.
 My, him
 Mine, her
 Me, his
 I, him

2) On chodí s mojí sestrou. - ____ dates ____ sister.
 He, my
 She, her
 His, me
 Him, me

3) Jeho teta s nimi teď není. - ____ aunt isn't with ____ now.
 His, them
 His, their
 She, them
 He, them

4) Kolik jich je u mého strýce? - How many of ____ are at ____ uncle's?
 they, my
 them, mine
 them, my
 their, my

5) Nesouhlasím s jejich názory. - ____ don't agree with ____ views.
 Me, their
 I, their
 We, their
 I, them

6) Ona s vámi a s vašimi kamarády nikam nepůjde. - ____ won't go anywhere with ____ and ____ friends.
 Her, you, your
 She, your, you
 She, you, your
 Her, you, your

7) Její stůl je starý, ale jeho barva je pěkná. - ____ table is old but ____ colour is nice.
 Her, his
 Her, its
 Hers, it
 She, his

8) Náš učitel je starý, ale jeho výuka je moderní. - ____ teacher is old but ____ teaching is modern.
 Your, her
 My, him
 Our, his
 Ours, him

9) Vidím jejího psa u jeho misky. - ____ can see ____ dog at ____ bowl.
 I, her, his
 Me, her, his
 I, her, its
 Me, his, its

10) Naše sestra s nimi nepracuje. - ____ sister doesn't work with ____.
 Our, them
 Our, their
 Our, they
 Ours, their

11) Oni vybírají peníze z jeho účtu. - ____ take out money from ____ account.
 We, him
 They, his
 Their, him
 They, her

12) Moje nejmladší neteř nemá své domácí zvířátko. - ____ youngest niece doesn't have ____ pet.
 His, his
 Mine, her
 Me, hers
 My, her

13) Oni to říkají jeho rodičům. - ____ tell ____ parents.
 They, their
 They, his
 Them, him
 They, her

14) Její rodiče o tom nevědí. - ____ parents don't know about ____.
 Hers, its
 Her, it
 Our, them
 Her, its

15) Ona nemůže pokračovat bez jeho pomoci. - ____ can't continue without ____ help.
 Her, his
 She, his
 Her, him
 Hers, his

16) Ona zpívala jeho písničku na mojí svatbě. - ____ sang ____ song at ____ wedding.
 She, him, my
 She, our, mine
 Her, my, his
 She, his, my