Lekce angličtiny s Rýdlem
Past Simple (pokročilí začátečníci)
Převádějte věty v přítomném prostém čase na věty v minulém prostém čase.

James likes his car very much.

My sisters don't go to work.

His brothers drive nice cars.

Where do you buy such tasty bananas?

I don't know the answer.

Where does Mary work?

Mary's cats don't drink water.

Mr Smith buys a lot of fruit and vegetables.

Is James at home?

Their parents attend parent/teacher meetings.

Ms Johnson hurries to work.

Ms Parks doesn't cook very often

We try on new jackets.

Granny knits sweaters.