Lekce angličtiny s Rýdlem
Present Continuous (pokročilí začátečníci)
Tvořte věty v přítomném průběhovém čase ze slov na levé straně.

affirmative statement: Joe now TV watch

negative statement: dishes the wash his sister

affirmative statement: we together work

question: clean the bathroom Sarah

negative statement: dinner cook you

negative statement: Jerry Tom try to catch

question: look for newspaper a we

affirmative statement: brother her homework do

negative statement: my daughter marathon a run

negative statement: pizza they eat

affirmative statement: come home Ms Smith